FREESHIP CHO ĐƠN HÀNG 500,000Đ TRỞ LÊN

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này nhằm giúp Bạn hiểu về cách Website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang Web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang Web khi Bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ DUKERO, hoặc khi Bạn mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ DUKERO.

DUKERO sử dụng thông tin cá nhân của Bạn để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc Bạn sử dụng Website của chúng tôi, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin Bạn yêu cầu.

Trang web của DUKERO coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của khách hàng.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.